1. Home Brother
  2. Rabszolgaság elleni nyilatkozat

Nyilatkozat a rabszolgaság és az emberkereskedelem ellen

A Brother International Europe Ltd. elkötelezett a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni küzdelem gyakorlatának fenntartása és fejlesztése mellett.

Vállalati áttekintése

Az otthoni és irodai nyomtatási berendezéseket és üzleti megoldásokat értékesítő Brother Group európai központja vagyunk, anyavállalatunk pedig a Brother Industries, Ltd., amely egy globális elektronikai és elektromos berendezéseket gyártó cég, Japán székhellyel.

Elveink és irányelveink

Tisztában vagyunk azzal, hogy a vállalatok szerepe egyre jelentősebbé vált a fenntartható társadalom megvalósításában, és a Brother Group elfogadta a „Társadalmi felelősségvállalás alapelveit” (a továbbiakban „ Alapelvek”). Nyilvánosan is kifejezzük, hogyan teljesítjük társadalmi és etikai kötelezettségeinket. Az "Alapelvek" magukban foglalják kötelezettségvállalásainkat az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására a tisztességes munkakörülmények biztosításával, valamint a kényszermunka, a gyermekmunka és más illegális munkavégzés tilalmával. A szigorú végrehajtás biztosítása érdekében a Brother Group minden vállalatának be kell építenie egy visszaélést-bejelentő rendszert és arra kell ösztönöznie alkalmazottait, hogy jelentsék az Alapelvek vagy más helyi törvények/rendelkezések megsértését. A Brother elveiről és irányelveiről a következő oldalon tájékozódhat:

A rabszolgaságra és emberkereskedelemre vonatkozó átvilágítási eljárások

Jelenleg felülvizsgáljuk rendszereinket, hogy azonosítsuk és értékeljük az ellátási láncainkban előforduló potenciális kockázati területeket, valamint felülvizsgálatunk alapján rendszereinket megerősítjük, hogy:

  • az ellátási láncainkban előforduló rabszolgaság és emberkereskedelem kockázatának csökkentése;
  • nyomon követjük ellátási láncaink lehetséges kockázati területeit;
  • és megvédjük a visszaélést bejelentőket.

Terveink szerint a kellő gondosság kockázatalapú megközelítését alkalmazzuk, és erőfeszítéseinket és erőforrásainkat az ellátási láncaink lehetséges kockázati szintje alapján rangsoroljuk. A kockázati szint felmérése során figyelembe vehetünk olyan tényezőket, mint például a földrajzi területek és a vállalkozások jellege. Ellátási láncainkon belül átvilágítási erőfeszítéseinket jelenleg a beszerzési tevékenységekre összpontosítjuk, mivel a nyersanyagokat és alkatrészeket külső beszállítóktól szerezzük be különböző országokban. Továbbra is azonosítani fogjuk és felmérjük az egyéb potenciális kockázati területeket, és megfelelő intézkedéseket hozunk a leküzdésük érdekében.

A szállítók csatlakoznak értékeinkhez

Zéró toleranciát alkalmazunk a rabszolgasággal és az embercsempészettel szemben. Nyersanyag- és alkatrész-beszállítóinkra összpontosító megfelelőségi rendszert alkalmazunk annak biztosítására, hogy csatlakozzanak ezen értékeinkhez. A rendszer önértékelő kérdőíveket és szerződéses garanciákat tartalmaz, amelyek megkövetelik a beszállítóktól, hogy megfeleljenek a társadalmi felelősségvállalás elveinek és a CSR beszerzési szabványainknak. Abban az esetben, ha a beszállítók által benyújtott kérdőívre adott válaszokkal nem vagyunk kellőképpen elégedettek, felkérhetjük a beszállítókat a válaszok részletes ismertetésére és/vagy fejlesztési intézkedési terv benyújtására.

Képzés

A modern rabszolgaság és az emberkereskedelem ellátási láncainkban és üzletünkben fennálló kockázatainak magas szintű megértése érdekében képzést biztosítunk munkatársainknak.

Hatékonyságunk a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni küzdelemben

Arra törekszünk, hogy ellátási láncainkon keresztül ne járuljunk hozzá a rabszolgasághoz és az emberkereskedelemhez vagy más, emberi jogokat sértő hatásokhoz. Csak azokat a beszállítókat szándékozunk bevonni, akik megfelelnek értékeinknek és a társadalmi felelősségvállalás elveinek. Abban az esetben, ha a beszállítók nem nyújtanak garanciát a rabszolgaság és az embercsempészet vagy más, emberi jogokat sértő hatások megszüntetésére vagy megakadályozására, megfontoljuk üzleti kapcsolataink megszüntetését ezekkel a beszállítókkal.

További lépések

A következő lépéseket kívánjuk megtenni a rabszolgaság és az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében:

  • megkérjük elsődleges beszállítóinkat, hogy töltsenek ki egy rabszolgaság elleni kérdőívet, ezzel segítve az üzletágunk egyes területein felmerülő kockázatok felmérését; és
  • hozzáadunk olyan szerződéses rendelkezéseket adásvételi és szolgáltatási szerződéseinkhez, amelyek megkövetelik a beszállítóktól, hogy szavatolják: a beszállító üzletében sehol nem alkalmaznak rabszolgaságot, és minden szükséges intézkedést megtettek annak biztosítására, hogy ez így is maradjon.

Ez a nyilatkozat a 2015. évi Modern Slavery Act (az Egyesült Királyság parlamenti törvénye) 54. cikkének (1) bekezdése alapján készült és ez alkotja a rabszolgaságról és embercsempészetről szóló nyilatkozatunkat a 2016. március 31-én végződött pénzügyi évre.

Yuichi Tada, Managing Director, Brother International Europe Ltd 2016. szeptember 5.