REACH

A REACH a Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása) rövidítése, és az emberi egészség és a környezet védelmének javítását célozza.

A REACH az Európában működő vállalatokra vonatkozik, és kötelezettségeket ró rájuk az anyagokat illetően.

A REACH 1907/2006 sz. rendelet európai törvény, amely 2007. június 1-én lépett hatályba.

Felelős és környezettudatos vállalatként teljesen elkötelezettek vagyunk a REACH rendelkezések követelményeinek teljesítése iránt.

Mivel járnak a REACH rendelkezések?

A Brother vállalatnak össze kell gyűjtenie a termékeiben használt vegyi anyagokra vonatkozó információkat.

Az anyagokat regisztrálni kell egy központi adatbázisban, amelyet az European Chemicals Agency (ECHA) működtet egymás utáni határidők beállított menetrendje szerint, és amelyek 2018-ig tartanak.

Beszállítóival együttműködve a Brother máig minden REACH határidőnek eleget tett, és azon dolgozik, hogy biztosítsa a megfelelést a jövőbeni határidőknek is.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

A törvényhozás hatálya alatt folyamatosan figyelnünk kell a termékeinkben levő anyagokat a REACH Különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájához (Candidate list of Substances of Very High Concern – SVHC) képest.

A REACH megköveteli, hogy a termék biztonságos használatának engedélyezéséhez elegendő információt közöljünk a ‘cikkekben’ 0,1 súly/súly% (w/w) fölötti koncentrációban tartalmazott nagyon aggályos anyagokról.

A nagyon aggályos anyagoknak Brother termékekben való jelenlétére vonatkozó információk itt találhatók.