1. Home Brother
 2. Adatvédelmi nyilatkozat

A Brother Európai Csoportjának adatvédelmi közleménye

 

A Brother elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és gondoskodjon személyes adatainak védelméről, amikor Ön megtekinti és igénybe veszi szolgáltatásainkat. A jelen közlemény meghatározza adatai felhasználásának, begyűjtésének, továbbításának, tárolásának és közlésének módját.

A jelen Adatvédelmi közlemény, bármely vonatkozó Weboldal használati feltételekkel és Süti szabályzattal együttesen, meghatározza annak módját, hogyan használhatja fel a Brother az Öntől, mint az alább felsorolt online szolgáltatásaink látogatójaként vagy regisztrált felhasználójaként, begyűjtött személyes adatokat:

 • a Brother bármely weboldala, amely a jelen Adatvédelmi közleményre mutató hivatkozást tartalmaz („Weboldal”);
 • a Brother webes nyomtatványai;
 • a Brother szervizközpontjai
 • mobilkészülék-alkalmazások;
 • Menedzselt nyomtatási szolgáltatások (MPS);

A jelen Adatvédelmi közlemény szintén meghatározza, hogyan használja fel a Brother a számára alternatív eszközök útján, azaz telefonon, e-mailben vagy egyéb levélbeli kapcsolat formájában megadott személyes adatokat.

Amennyiben valamely Weboldalon rendelkezésre álló, konkrét szolgáltatást vesz igénybe, kiegészítő feltételek vonatkozhatnak személyes adatainak feldolgozására, tehát fontos, hogy elolvassa az Ön által igénybe vett minden egyes szolgáltatás esetében a vonatkozó feltételeket is. Amennyiben és amely esetben, bármilyen ellentmondás vagy összeegyeztethetetlenség merül fel ezen kiegészítő feltételek és a jelen Adatvédelmi közlemény között, a konkrét szolgáltatásra vonatkozó feltételek elsőbbséget élveznek ezen Adatvédelmi közleménnyel szemben.

Továbbá, a Weboldal, bizonyos időközönként, partnereink hálózatára, hirdetőkre, leányvállalatokra, illetve egyéb felekre mutató, illetve onnan származó hivatkozásokat tartalmazhat. Amennyiben rákattint az ezen weboldalakra mutató hivatkozásokra, kérjük, ne feledje, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi és süti szabályzatokkal rendelkeznek az Ön személyes adatainak felhasználását illetően, amelyeket javasoljuk, hogy körültekintően olvassa el, mielőtt az említett oldalakon megadná bármely személyes adatát. A Brother nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget ezen szabályzatokért, valamint a harmadik felek által működtetett weboldalakon alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért.

Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen aggálya van a jelenlegi közleménnyel és annak alkalmazásával kapcsolatban. Ennek részleteit az alábbiakban soroljuk fel.

Ki végzi az információgyűjtést?

A Brother International Europe Limited, amely Angliában és Walesben bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: 664172, székhelye: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother”), és amely a Brother vállalatcsoport európai központjaként működik. A Brother International Europe Limited fióktelepekkel rendelkezik az Európai Unióban és az Európai Unióban Brother értékesítési irodák hálózata is működik. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes értékesítési képviselet a(z) Brother Central & Eastern Europe GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete, amely Magyarországon bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: 01-12-074109, székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 209. fszt. Mindkét fenti társaság ellenőrzési tevékenységet folytat a Weboldalon keresztül, vagy bármely fentebb megnevezett online szolgáltatáson keresztül, illetve azokhoz kapcsolódóan gyűjtött adatok felett.

A Brother International Europe Limited a nagojai (Japán) székhelyű Brother Industries Limited társaság európai központjaként működik. A több mint 40 országban üzleti tevékenységet folytató Brother vállalat nyomtatók és varrógépek, valamint üzleti megoldások globális gyártója és forgalmazója.

Az általunk gyűjtött információk

A Brother - Önnel kapcsolatban - az alábbi adatok gyűjtését és feldolgozását végezheti:

 • Olyan információk, amelyeket Ön a Weboldalon vagy a Brother által nyújtott szolgáltatás során űrlapon keresztül tölt ki, illetve az adatok egyéb módon történő megadása vagy rendelkezésre bocsátása esetén. Példaként idesorolhatók az alábbiak:

(a) a Weboldal, vagy a Brother által rendelkezésre bocsátott bármely szolgáltatás felhasználójaként való regisztráció során megadott adatok; továbbá
(b) a Brother által működtetett bármely Weboldal vagy szolgáltatás Ön által történő használatához kapcsolódóan feltöltött, továbbított, megosztott, terjesztett vagy más módon rendelkezésre bocsátott dokumentumokban, anyagokban, kommunikációban vagy egyéb tartalom formájában biztosított adatok (korlátozás nélkül ideértve a bizonyos időközönként az Omnijoin felületen tárolt vagy azon keresztül Ön által megtekintett webkonferenciákról készült bármely video- és/vagy hangfelvételt).

(c) az Ön e-mail címe, a böngésző IP címe, számlázási címe, amikor webhelyeinken csalásmegelőzési ellenőrzéseket hajt végre.

 • Amennyiben bármilyen okból felveszi velünk a kapcsolatot, a Brother esetlegesen megőrizheti az érintett levelezést.
 • A hibanaplózással, illetve hibajelentési adatokat továbbító eszközzel rögzíthető adatokat, amelyeket - az Ön választása szerint - a rendszer továbbküld a Brother számára, annak érdekében, hogy a Brother tudomást szerezhessen a Weboldal vagy a Brother által nyújtott bármely szolgáltatás használata során felmerült szoftverhibákról, illetve problémákról.
 • Részletek a webhelyeken tett látogatásairól vagy bármely szolgáltatás használatáról, azokról a tevékenységekről, amelyeket a Brother által elérhetővé tett szolgáltatások használatakor folytat, függetlenül attól, hogy a weboldalakon keresztül történik-e, vagy az erőforrásokról, amelyekhez a webhelyeken vagy azokon keresztül fér hozzá.

Hogyan használjuk fel adatait?

A Brother az Önnel kapcsolatban tárolt adatokat az alábbi módokon használhatja fel:

 • A Weboldalakon található tartalom és információk az Ön számára legmegfelelőbb módon, valamint azok a berendezések és eszközök, amelyekről a Weboldalakat megtekintheti;
 • Az Ön által a Brother vállalattól kért, illetve a Brother szerint, az Önt vélhetően érdekelhető információk, termékek vagy szolgáltatások biztosítására, amennyiben hozzájárulását adta az ilyen célú megkeresésekhez;
 • Időről-időre biztosítunk Önnek minden olyan szolgáltatást, amelyet a Brother-től igényelt (akár fizetett, akár nem), ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban kommunikálunk Önnel és feldolgozzuk az Ön által indítványozott megrendeléseket vagy szolgáltatásokat
 • Vásárlói felmérések és piackutatás elvégzéséhez, a termékek és szolgáltatások javítása érdekében; vagy
 • Felhasználói fiókjának kezelésére és adminisztrációjára, valamint a Weboldal és/vagy a Brother szolgáltatásainak Ön által történő igénybevételéhez kapcsolódóan szükségessé váló időnkénti kapcsolatfelvétel céljából, korlátozás nélkül ideértve a weboldalunk szolgáltatásainak változását illetően nyújtott értesítéseket, és azok jogalapját.

Bizonyos körülmények között a Brother összesített információkat szolgáltathat harmadik feleknek a Weboldalainak vagy szolgáltatásainak felhasználói felől. Ez tartalmazhat információkat a rendszer-adminisztrátornak az Ön számítógépéről, beleértve az IP-címet, az operációs rendszert és a böngésző típusát, a potenciális értékesítési lehetőségek azonosításához és nyomon követéséhez, valamint az összesített információk jelentéséhez hirdetőinknek. A fentiek felhasználóink böngészési tevékenységére és szokásaira vonatkozó statisztikai adatok, és nem alkalmasak személyek azonosítására.

Hol tároljuk adatait?

Általában véve, a Brother az Ön személyes adatainak tárolását és feldolgozását az Európai Gazdasági Térségen belül végzi. Mindazonáltal, a Brother által Öntől begyűjtött adatokat továbbíthatják, valamint tárolhatják valamely másik, az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országban, amelynek jogszabályai esetlegesen nem biztosítanak adatai számára azonos szintű védelmet, habár vállalatunk minden esetben gondoskodik az egyenértékű védelemről, valamint arról, hogy amennyiben olyan szervezeteket bízunk meg az adatfeldolgozással, amelyek az Európai Unión vagy a Brother Groupon kívül működnek, azok betartsák az Ön személyes adataira vonatkozóan adott, kifejezett utasításainkat.

Jóllehet, a Brother mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, miután azok beérkeztek a Brother vállalathoz, nem vagyunk felelősek az információ interneten keresztül történő továbbítását illetően, amely nem biztos, hogy maradéktalanul biztonságosnak mondható és amennyiben adatait online módon juttatja el hozzánk, azt saját kockázatára teszi. A kétségek elkerülése érdekében a Brother nem vállal felelősséget a készülék beállításai vagy a nem biztonságos internetkapcsolat következtében elszenvedett veszteségekért vagy károkért.

Amennyiben a Brothertől bármilyen jelszót kapott, illetve ha saját maga választott jelszót a Weboldal bármely részéhez, illetve a regisztrált felhasználói fiókjához való hozzáférés céljából, az érintett jelszót nem oszthatja meg más személyekkel.

Adatainak frissítése

Amennyiben adatokat ad meg a Brother részére, gondoskodnia kell az adatok pontosságáról, továbbá tudatnia kell velünk, ha adatai megváltoztak, hogy elkerülhessük a pontatlan adattárolást. Ha a Weboldalon regisztrálta felhasználói fiókját, személyes adatait bármikor megtekintheti és frissítheti, a felhasználói fiókba történő bejelentkezéssel.

Adatainak közlése

A Brother nem fedi fel az Önre vonatkozó személyes adatokat a Brother vállalatcsoporton kívüli felek előtt, kivéve, ha az adatok közlését jogszabály írja elő, illetve engedélyezi. Kérjük, ne feledje, hogy a Brother vállalatcsoporthoz tartozó egyes társaságok az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Kérjük, további információkért tekintse meg a „Hol tároljuk adatait?” című fenti szakaszt.

Általában véve, nem fedjük fel az Önre vonatkozó személyes adatokat a Brother vállalatcsoporton kívüli felek előtt, azonban bizonyos esetekben, a Brother a megfelelő óvintézkedések alkalmazása mellett felfedheti a személyes adatokat, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a Brother eladja valamely üzleti egységét vagy eszközét, amely esetben a Brother felfedheti az Ön személyes adatait az üzleti egység vagy az eszközök esetleges vevője előtt;
 • Amennyiben a Brother társaságot vagy eszközeinek szinte teljes egészét megvásárolja valamely harmadik fél, amely esetben a Brother birtokában lévő, Önre és más ügyfeleire vonatkozó személyes információk átruházandó eszközöknek minősülnek;
 • Amennyiben a Brother alvállalkozásba adja bármely olyan szolgáltatását, amely igényli az Ön adatainak feldolgozását, ilyen például harmadik félnek adott megbízás: (i) az Ön személyes adatainak tárolására és az azokhoz való hozzáférésére használt bármely informatikai berendezés biztosítása és karbantartása; (ii) a jelen Weboldal vagy a szolgáltatás hosztingja és karbantartása; illetve (iii) az Ön számára a jelen weboldalon, illetve azon keresztül biztosított egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban; továbbá
 • Amennyiben a Brother bármely jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében köteles felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatait, illetve hogy érvényesítse vagy alkalmazza a Weboldalra vagy szolgáltatásokra vonatkozó Használati feltételeket; vagy azzal a céllal, hogy védelmet biztosítson valamely személy jogai vagy tulajdona számára, illetve gondoskodjon biztonságáról (ideértve például a csalások felderítését és megelőzését).

 

Miért használja a Brother az adataimat?

Csak akkor használjuk fel az Ön adatait, ha a törvény lehetővé teszi számunkra. Leggyakrabban az Ön adatait a következő körülmények között használjuk fel:
• Ahol szerződést kell teljesítenünk, azokban az esetekben meg fogjuk kötni vagy megkötöttük Önnel.
• Amennyiben ez jogos érdekeinkhez (vagy harmadik fél érdekeihez) szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket.
• Ahol be kell tartanunk egy jogi kötelezettséget.

Milyen esetben veszi fel velem a Brother a kapcsolatot marketing okokból?

A Brother tájékoztatja Önt (az adatgyűjtés során), ha adatait marketing célokra kívánja felhasználni, ezt azonban kizárólag abban az esetben teszi meg, ha Ön hozzájárulását adja személyes adatainak ilyen célból történő felhasználásához. A Brother által lefolytatott adatgyűjtési folyamat során Ön gyakorolhatja jogát az ilyen célú felhasználás megakadályozására, ha jelzi, hogy nem szeretne marketing célú megkeresést kapni. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban a későbbiekben meggondolja magát, ezt a Brother vállalat tudomására hozhatja, amennyiben e-mail üzenetet ír a(z) privacy@brother-cee.com címre, illetve a Weboldalon létrehozott felhasználói fiókján keresztül.

Milyen hosszú ideig őrzi meg a Brother az adataimat?

A Brother olyan hosszú ideig őrzi meg az Ön adatait, ameddig azt az adatgyűjtést igénylő tevékenység szükségessé teszi. Ha törli a Weboldalon létrehozott felhasználói fiókját, személyes adatai törlésre kerülnek vagy anonimizálttá válnak, és kizárólag elemzési célokra használhatók fel.
A webes nyomtatványokon keresztül megadott adatokat 6 hónapig őrizzük meg és használjuk fel, majd ezt követően anonimizáljuk azokat, és kizárólag elemzési célokra használjuk fel őket.

Az Ön jogai

A Rendelet értelmében, Önnek jogában áll az Önre vonatkozóan tárolt adatok bármely részletéről információt kérni, az adataiban szereplő hibák kijavítását kérni, valamint bizonyos esetekben személyes adatainak törlését, illetve személyes adatai kezelésének megszüntetését is kérheti. Amennyiben Ön hozzáférést kér bármely, Önnel kapcsolatban tárolt adathoz, a Brother az ilyen jellegű kérést a Rendeletben, illetve annak módosított, megváltoztatott vagy kiegészített változatában foglaltak szerint dolgozza fel. Az ilyen jellegű kérés valódi mivoltának biztosítása, valamint annak megelőzése érdekében, hogy vállalatunk ne fedjen fel személyes adatokat az érintetten kívüli személy előtt, az ilyen kérés benyújtása esetén, amennyiben megalapozottan gyanítjuk, hogy a kezdeményezés csaláson alapul, úgy kérhetjük, hogy igazolja a kérés valódiságát.

A Brother Weboldalán létrehozott felhasználói fiókját a Brother Online felhasználói fiókjában megtalálható eljárás alkalmazásával törölheti.

Sütik

A Brother sütiket alkalmaz Weboldalain. Ha többet szeretne megtudni a Brother által alkalmazott sütikről, valamint azok felhasználási céljairól, kérjük, olvassa el Süti szabályzatunkat.
A sütik rövid adatfájlok, amelyek egyedi azonosítókat tartalmazhatnak, és amelyeket az Ön számítógépére, mobiltelefonjára vagy tabletjére továbbítanak. Alkalmazásuk célja, hogy információkat gyűjtsenek vagy szerezzenek Önről és az Ön által használt eszközről, általában annak érdekében, hogy személyre szabott internetes élményt biztosíthassanak az Ön számára.

A jelen adatvédelmi közlemény módosítása

A Brother bizonyos időközönként módosíthatja a jelen Adatvédelmi közleményt és ezt jelzi ezen az oldalon, illetve a Weboldal más részén. Javasoljuk, hogy bizonyos időközönként tekintse meg ezt az oldalt, hogy tájékozódjon az esetleges változásokról, mivel azok Önre nézve kötelező érvényűek.

További információk a Személyes adatok védelméről és az Általános adatvédelmi rendeletről

Ha többet szeretne megtudni személyes adatainak védelméről, látogasson el a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldalára. 

Ha konkrét kérdéseivel vagy aggályaival szeretne kapcsolatba lépni velünk az adatvédelmi közlemény kapcsán, kérjük, írjon nekünk az info@brother.hu címre, vagy lépjen kapcsolatba az európai adatvédelmi vezetőnkkel a privacy@brother.co.uk e-mail címen, vagy írjon az Adatvédelmi kezelőnek, Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Ha az adatvédelmi kezelő nem kezel kielégítően egy panaszt és Önnek egy adatvédelmi hatósághoz kell fordulnia, javasoljuk, hogy keresse meg a joghatósága szerinti helyi adatvédelmi hatóságot.