Kosárban
 1. Home Brother
 2. Adatvédelmi nyilatkozat

A Brother elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és gondoskodjon személyes adatainak védelméről, amikor Ön megtekinti és igénybe veszi szolgáltatásainkat. A jelen szabályzat meghatározza adatai felhasználásának, begyűjtésének, továbbításának, tárolásának és közlésének módját.

A jelen Adatvédelmi szabályzat, bármely vonatkozó Weboldal használati feltételekkel és Süti szabályzattal együttesen, meghatározza annak módját, hogyan használhatja fel a Brother az Öntől, mint az alább felsorolt online szolgáltatásaink látogatójaként vagy regisztrált felhasználójaként, begyűjtött személyes adatokat:

 • a Brother bármely weboldala, amely a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató hivatkozást tartalmaz („Weboldal”);
 • a Brother webes nyomtatványai;
 • mobilkészülék-alkalmazások;
 • Menedzselt nyomtatási szolgáltatások;

A jelen Adatvédelmi szabályzat szintén meghatározza, hogyan használja fel a Brother a számára alternatív eszközök útján, azaz telefonon, e-mailben vagy egyéb levélbeli kapcsolat formájában megadott személyes adatokat.

Amennyiben valamely Weboldalon rendelkezésre álló, konkrét szolgáltatást vesz igénybe, kiegészítő feltételek vonatkozhatnak személyes adatainak feldolgozására, tehát fontos, hogy elolvassa az Ön által igénybe vett minden egyes szolgáltatás esetében a vonatkozó feltételeket is. Amennyiben és amely esetben, bármilyen ellentmondás vagy összeegyeztethetetlenség merül fel ezen kiegészítő feltételek és a jelen Adatvédelmi szabályzat között, a konkrét szolgáltatásra vonatkozó feltételek elsőbbséget élveznek ezen Adatvédelmi szabályzattal szemben.

Továbbá, a Weboldal, bizonyos időközönként, partnereink hálózatára, hirdetőkre, leányvállalatokra, illetve egyéb felekre mutató, illetve onnan származó hivatkozásokat tartalmazhat. Amennyiben rákattint az ezen weboldalakra mutató hivatkozásokra, kérjük, ne feledje, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi és süti szabályzatokkal rendelkeznek az Ön személyes adatainak felhasználását illetően, amelyeket javasoljuk, hogy körültekintően olvassa el, mielőtt az említett oldalakon megadná bármely személyes adatát. A Brother nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget ezen szabályzatokért, valamint a harmadik felek által működtetett weboldalakon alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért.

A Brother vállalatcsoport európai üzletága, az Általános adatvédelmi rendelet (a „Rendelet”) értelmében, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosának Hivatalát jelölte ki fő felügyeleti hatóságként.

Ki végzi az információgyűjtést?

A Brother International Europe Limited, amely Angliában és Walesben bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: 664172, székhelye: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother”), és amely a Brother vállalatcsoport európai központjaként működik. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes értékesítési képviselet a(z) Brother Central & Eastern Europe GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete, amely Magyarországon bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: 01-12-074109, székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 209. fszt. Mindkét fenti társaság ellenőrzési tevékenységet folytat a Weboldalon keresztül, vagy bármely fentebb megnevezett online szolgáltatáson keresztül, illetve azokhoz kapcsolódóan gyűjtött adatok felett.

A Brother International Europe Limited a nagojai (Japán) székhelyű Brother Industries Limited társaság európai központjaként működik. A több mint 40 országban üzleti tevékenységet folytató Brother vállalat nyomtatók és varrógépek, valamint üzleti megoldások globális gyártója és forgalmazója.

Az általunk gyűjtött információk

A Brother - Önnel kapcsolatban - az alábbi adatok gyűjtését és feldolgozását végezheti:

 • A Weboldalon található nyomtatványok kitöltésekor, illetve az adatok más módon történő benyújtása vagy rendelkezésre bocsátása során Ön által megadott adatok. Példaként idesorolhatók az alábbiak:

(a) a Weboldal, vagy a Brother által rendelkezésre bocsátott bármely szolgáltatás felhasználójaként való regisztráció során megadott adatok; továbbá
(b) a Brother által működtetett bármely Weboldal vagy szolgáltatás Ön által történő használatához kapcsolódóan feltöltött, továbbított, megosztott, terjesztett vagy más módon rendelkezésre bocsátott dokumentumokban, anyagokban, kommunikációban vagy egyéb tartalom formájában biztosított adatok (korlátozás nélkül ideértve a bizonyos időközönként az Omnijoin felületen tárolt vagy azon keresztül Ön által megtekintett webkonferenciákról készült bármely video- és/vagy hangfelvételt).

 • Amennyiben bármilyen okból felveszi velünk a kapcsolatot, a Brother esetlegesen megőrizheti az érintett levelezést.
 • A hibanaplózással, illetve hibajelentési adatokat továbbító eszközzel rögzíthető adatokat, amelyeket - az Ön választása szerint - a rendszer továbbküld a Brother számára, annak érdekében, hogy a Brother tudomást szerezhessen a Weboldal vagy a Brother által nyújtott bármely szolgáltatás használata során felmerült szoftverhibákról, illetve problémákról.
 • A Weboldalra tett látogatásaira, a Brother által rendelkezésre bocsátott szolgáltatások igénybe vétele során végzett tevékenységeire vonatkozó részleteket, függetlenül attól, hogy azokra a Weboldalon és azon ismeretanyagokon keresztül került-e sor, amelyeket a Weboldalon vagy annak segítségével megtekintett.

Hogyan használjuk fel adatait?

A Brother az Önnel kapcsolatban tárolt adatokat az alábbi módokon használhatja fel:

 • Tartalmak és információk megjelenítésére a Brother weboldalain az Ön, valamint a weboldalak megtekintésére használt berendezések és eszközök számára legmegfelelőbb módon;
 • Az Ön által a Brother vállalattól kért, illetve a Brother szerint, az Önt vélhetően érdekelhető információk, termékek vagy szolgáltatások biztosítására, amennyiben hozzájárulását adta az ilyen célú megkeresésekhez;
 • Időről-időre biztosítunk Önnek minden olyan szolgáltatást, amelyet a Brother-től igényelt (akár fizetett, akár nem), ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban kommunikálunk Önnel és feldolgozzuk az Ön által indítványozott megrendeléseket vagy szolgáltatásokat
 • Vásárlói felmérések és piackutatás elvégzéséhez, a termékek és szolgáltatások javítása érdekében; vagy
 • Felhasználói fiókjának kezelésére és adminisztrációjára, valamint a Weboldal és/vagy a Brother szolgáltatásainak Ön által történő igénybevételéhez kapcsolódóan szükségessé váló időnkénti kapcsolatfelvétel céljából, korlátozás nélkül ideértve a weboldalunk szolgáltatásainak változását illetően nyújtott értesítéseket, és azok jogalapját.

Bizonyos esetekben, a Brother Weboldalainak felhasználóiról összesített információkat nyújthat harmadik felek számára. Idesorolhatók az Ön számítógépére vonatkozó információk, ideértve - amennyiben rendelkezésre áll - az Ön IP címét, operációs rendszerét és böngészője típusát - rendszer adminisztrációs célokból, továbbá a hirdetők részére nyújtott összesített információk átadása érdekében. A fentiek felhasználóink böngészési tevékenységére és szokásaira vonatkozó statisztikai adatok, és nem alkalmasak személyek azonosítására.

Hol tároljuk adatait?

Általában véve, a Brother az Ön személyes adatainak tárolását és feldolgozását az Európai Gazdasági Térségen belül végzi. Mindazonáltal, a Brother által Öntől begyűjtött adatokat továbbíthatják, valamint tárolhatják valamely másik, az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országban, amelynek jogszabályai esetlegesen nem biztosítanak adatai számára azonos szintű védelmet, habár vállalatunk minden esetben gondoskodik az egyenértékű védelemről, valamint arról, hogy amennyiben olyan szervezeteket bízunk meg az adatfeldolgozással, amelyek az Európai Unión vagy a Brother Groupon kívül működnek, azok betartsák az Ön személyes adataira vonatkozóan adott, kifejezett utasításainkat.

Jóllehet, a Brother mindent megtesz személyes adatai védelme érdekében, miután azok beérkeztek a Brother vállalathoz, az adatok részünkre, illetve részünkről történő továbbítása az interneten keresztül nem minősül maradéktalanul biztonságosnak, és amennyiben adatait online módon juttatja el hozzánk, azt saját kockázatára teszi. A kétségek kizárása végett, a Brother nem vállal felelősséget a fenti módon történő adattovábbításból eredően Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért.

Amennyiben a Brothertől bármilyen jelszót kapott, illetve ha saját maga választott jelszót a Weboldal bármely részéhez, illetve a regisztrált felhasználói fiókjához való hozzáférés céljából, az érintett jelszót nem oszthatja meg más személyekkel.

Adatainak frissítése

Amennyiben adatokat ad meg a Brother részére, gondoskodnia kell az adatok pontosságáról, továbbá tudatnia kell velünk, ha adatai megváltoztak, hogy elkerülhessük a pontatlan adattárolást. Ha a Weboldalon regisztrálta felhasználói fiókját, személyes adatait bármikor megtekintheti és frissítheti, a felhasználói fiókba történő bejelentkezéssel.

Adatainak közlése

A Brother nem fedi fel az Önre vonatkozó személyes adatokat a Brother vállalatcsoporton kívüli felek előtt, kivéve, ha az adatok közlését jogszabály írja elő, illetve engedélyezi. Kérjük, ne feledje, hogy a Brother vállalatcsoporthoz tartozó egyes társaságok az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Kérjük, további információkért tekintse meg a „Hol tároljuk adatait?” című fenti szakaszt.

Általában véve, nem fedjük fel az Önre vonatkozó személyes adatokat a Brother vállalatcsoporton kívüli felek előtt, azonban bizonyos esetekben, a Brother a megfelelő óvintézkedések alkalmazása mellett felfedheti a személyes adatokat, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a Brother eladja valamely üzleti egységét vagy eszközét, amely esetben a Brother felfedheti az Ön személyes adatait az üzleti egység vagy az eszközök esetleges vevője előtt;
 • Amennyiben a Brother társaságot vagy eszközeinek szinte teljes egészét megvásárolja valamely harmadik fél, amely esetben a Brother birtokában lévő, Önre és más ügyfeleire vonatkozó személyes információk átruházandó eszközöknek minősülnek;
 • Amennyiben a Brother alvállalkozásba adja bármely olyan szolgáltatását, amely igényli az Ön adatainak feldolgozását, ilyen például harmadik félnek adott megbízás: (i) az Ön személyes adatainak tárolására és az azokhoz való hozzáférésére használt bármely informatikai berendezés biztosítása és karbantartása; (ii) a jelen weboldal hoszting és karbantartási szolgáltatásainak biztosítása; illetve (iii) az Ön számára a jelen weboldalon, illetve azon keresztül biztosított egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban; továbbá
 • Amennyiben a Brother bármely jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében köteles felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatait, illetve hogy érvényesítse vagy alkalmazza a Weboldalra vonatkozó Használati feltételeket; vagy azzal a céllal, hogy védelmet biztosítson valamely személy jogai vagy tulajdona számára, illetve gondoskodjon biztonságáról (ideértve például a csalások felderítését és megelőzését).

Milyen esetben veszi fel velem a Brother a kapcsolatot marketing okokból?

A Brother tájékoztatja Önt (az adatgyűjtés során), ha adatait marketing célokra kívánja felhasználni, ezt azonban kizárólag abban az esetben teszi meg, ha Ön hozzájárulását adja személyes adatainak ilyen célból történő felhasználásához. A Brother által lefolytatott adatgyűjtési folyamat során Ön gyakorolhatja jogát az ilyen célú felhasználás megakadályozására, ha jelzi, hogy nem szeretne marketing célú megkeresést kapni. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban a későbbiekben meggondolja magát, ezt a Brother vállalat tudomására hozhatja, amennyiben e-mail üzenetet ír a(z) privacy@brother-cee.com címre, illetve a Weboldalon létrehozott felhasználói fiókján keresztül.

Milyen hosszú ideig őrzi meg a Brother az adataimat?

A Brother olyan hosszú ideig őrzi meg az Ön adatait, ameddig azt az adatgyűjtést igénylő tevékenység szükségessé teszi. Ha törli a Weboldalon létrehozott felhasználói fiókját, személyes adatai törlésre kerülnek vagy anonimizálttá válnak, és kizárólag elemzési célokra használhatók fel.
A webes nyomtatványokon keresztül megadott adatokat 6 hónapig őrizzük meg és használjuk fel, majd ezt követően anonimizáljuk azokat, és kizárólag elemzési célokra használjuk fel őket.

Az Ön jogai

A Rendelet értelmében, Önnek jogában áll az Önre vonatkozóan tárolt adatok bármely részletéről információt kérni, valamint bizonyos esetekben személyes adatainak törlését, illetve személyes adatai kezelésének megszüntetését is kérheti. Amennyiben Ön hozzáférést kér bármely, Önnel kapcsolatban tárolt adathoz, a Brother az ilyen jellegű kérést a Rendeletben, illetve annak módosított, megváltoztatott vagy kiegészített változatában foglaltak szerint dolgozza fel. Az ilyen jellegű kérés valódi mivoltának biztosítása, valamint annak megelőzése érdekében, hogy vállalatunk ne fedjen fel személyes adatokat az érintetten kívüli személy előtt, az ilyen kérés benyújtása esetén, kétféle, azonosításra alkalmas okmányt bemutatását kérjük Öntől (ezek közé tartozhat az útlevél, jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat, bankszámlakivonat vagy közüzemi számla).

A Brother Weboldalán létrehozott felhasználói fiókját a Brother Online felhasználói fiókjában megtalálható eljárás alkalmazásával törölheti.

Sütik

A Brother sütiket alkalmaz Weboldalain. Ha többet szeretne megtudni a Brother által alkalmazott sütikről, valamint azok felhasználási céljairól, kérjük, olvassa el Süti szabályzatunkat.
A sütik rövid adatfájlok, amelyek egyedi azonosítókat tartalmazhatnak, és amelyeket az Ön számítógépére, mobiltelefonjára vagy tabletjére továbbítanak. Alkalmazásuk célja, hogy információkat gyűjtsenek vagy szerezzenek Önről és az Ön által használt eszközről, általában annak érdekében, hogy személyre szabott internetes élményt biztosíthassanak az Ön számára.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosítása

A Brother bizonyos időközönként módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot, és ezt jelzi ezen az oldalon, illetve a Weboldal más részén. Javasoljuk, hogy bizonyos időközönként tekintse meg ezt az oldalt, hogy tájékozódjon az esetleges változásokról, mivel azok Önre nézve kötelező érvényűek.

További információk a személyes adatok védelméről és az Általános adatvédelmi rendeletről

Ha többet szeretne megtudni személyes adatainak védelméről, látogasson el az Adatvédelmi Biztos Hivatalának honlapjára.
Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatot érintő konkrét kérdésekkel vagy aggályokkal kíván bennünket megkeresni, kérjük, a(z) privacy@brother-cee.com címen vegye fel velünk a kapcsolatot.