1. Home Brother
  2. Jogi tájékoztató

AZ OLDAL HASZNÁLATA ELŐTT, KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ITT ÖSSZEFOGLALT FELTÉTELEKET  
 
MIT TARTALMAZ A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK?

Ismerteti a weboldalunk használatára vonatkozó szabályokat [DOMAIN CÍM] (https://www.brother.hu).

KIK VAGYUNK MI, ÉS HOGYAN TUD VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPNI?  

 A(z) [https://www.brother.hu] weboldalt a(z) [Brother International Europe Limited] („Vállalatunk”) működteti, amely Angliában és Walesben bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: 664172, székhelye: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE címen található. Vállalatunk Zártkörű korlátozott felelősségű társaságként működik.
 
Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:[sales@brother.hu] [illetve hívja ügyfélszolgálatunkat a(z) [+36 1 382 74 50] telefonszámon].

OLDALUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEN FELTÉTELEKET  

 
Oldalunk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja ezen felhasználási feltételeket, és vállalja, hogy betartja azokat.
 
Amennyiben a jelen feltételekkel nem ért egyet, oldalunkat nem használhatja.
 
Jövőbeli hivatkozás érdekében javasoljuk, hogy ezen feltételekről nyomtasson másolatot.
 

TOVÁBBI FELTÉTELEK, AMELYEK ESETLEGESEN ÖNRE IS VONATKOZHATNAK

Ezen felhasználási feltételek az alábbi kiegészítő feltételekre utalnak, amelyek szintén vonatkoznak az oldalunk Ön általi használatára:
 
•    Adatvédelmi nyilatkozatunk [https://www.brother.hu/privacy-policy], amely meghatározza az Öntől begyűjtött, illetve az Ön által megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó feltételeket. Oldalunk használatával Ön hozzájárul ezen feldolgozáshoz, és biztosítja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.
•    Süti szabályzatunk [https://www.brother.hu/about-brother/cookie-policy], amely a weboldalunkon használt Sütikről nyilatkozik.
Amennyiben árukat vagy szolgáltatásokat vásárol weboldalunkról, úgy arra az Értékesítési és Szállítási feltételek vonatkoznak.

EZEN FELTÉTELEK VÁLTOZHATNAK  

Ezen feltételeket időről-időre módosíthatjuk. Minden alkalommal, amikor Ön az oldalunkat kívánja használni, kérjük, tekintse át ezen feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az éppen hatályos feltételeket megismerte. [Ezen feltételek legutóbbi frissítése: [2018.május] [amikor a feltételeket módosítottuk [FELTÉTELEK ADATAI] és [FELTÉTELEK ADATAI].]

OLDALUNK VÁLTOZHAT 

Termékeink, felhasználóink igényei, és üzleti prioritásaink változásának függvényében, időről-időre frissülhetnek és módosíthatjuk oldalunkat.

OLDALUNKAT FELFÜGGESZTHETJÜK VAGY VISSZAVONHATJUK  


Oldalunk ingyenesen elérhető. Nem garantáljuk, hogy oldalunk vagy annak bármely tartalma mindig elérhető, vagy működése zavartalan lesz. Üzleti vagy működési okokból oldalunk egészét vagy részét felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk, illetve elérhetőségét korlátozhatjuk. Megpróbáljuk Önt elvárható módon értesíteni bármely felfüggesztésről vagy visszavonásról.
 
Ön felel annak biztosításáért, hogy mindenki, aki oldalunkat az Ön internetkapcsolatáról éri el, ezen felhasználási feltételeket és más alkalmazandó feltételeket megismeri és azokat betartja.

WEBOLDALUNKAT A(Z) [ORSZÁG]-BAN/BEN ÉLŐ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA SZÁNJUK

Weboldalunk használatát a(z) MAGYARORSZÁGON élő személyek számára javasoljuk. Nem szavatoljuk, hogy a weboldalunkon, illetve azon keresztül elérhető tartalom alkalmas, illetve rendelkezésre áll a más helyszíneken történő felhasználására.

ÖN KÖTELES FIÓKADATAIT BIZTONSÁGOSAN KEZELNI 

Ha Ön választ vagy már kapott felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy más információt biztonsági eljárásrendünk részeként, ezeket Ön köteles bizalmasan kezelni. Harmadik félnek ezeket nem adhatja át.
 
Jogosultak vagyunk bármely Ön által választott vagy tőlünk kapott azonosító kódot vagy jelszót bármikor letiltani, ha megalapozott véleményünk szerint Ön a felhasználási feltételek bármely rendelkezését nem tartotta be.
 
Amennyiben tudomással bír arról, illetve azt gyanítja, hogy Önön kívül, más személy is ismeri felhasználói azonosítóját vagy jelszavát, erről azonnal értesítenie kell minket az alábbi lehetőségeken: [sales@brother.hu]. 

MIKÉNT HASZNÁLHATJA ÖN AZ OLDALUNKON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT?

Vállalatunk a tulajdonosa, illetve licencia-jogosultja az oldalunkkal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonnak, és az oldalon közzétett anyagoknak. A szerzői műveket szerzői jogi törvények, és az egész világra vonatkozó egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva.
 
Személyes célú használat érdekében, Ön bármely oldalunkról készíthet másolatot, valamint letölthet kivonatokat, továbbá családi és baráti körben az oldalunkon közzétett tartalomra felhívhatja más figyelmét.
 
Semmilyen módon nem módosíthatja az anyagokról készült papíralapú vagy digitális másolatokat, amelyeket kinyomtatott vagy letöltött, és nem használhatja fel a képeket, fényképeket, videó- vagy audió tartalmakat, illetve grafikákat a kísérőszövegek nélkül.
 
Az oldalunkon található tartalmak vonatkozásában szerzői jogállásunkat (valamint minden azonosított közreműködőét) mindenkor el kell ismerni.
 
Kereskedelmi célokra nem használhatja oldalunk tartalmának egyik részét sem, anélkül, hogy erre tőlünk vagy licenciaadóinktól engedélyt kapna.
 
Amennyiben oldalunk bármely részét jelen felhasználási feltételekbe ütköző módon nyomtatja ki, másolja vagy tölti le, az oldalunk használatára vonatkozó jogosultsága azonnali hatállyal megszűnik, és Ön választásunk szerint, köteles az anyagokról készített másolatokat visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

NE HAGYATKOZZON AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRA


Az oldalunkon található tartalom kizárólag általános információközlési célt szolgál. Nem tanácsadási céllal készült, amelyre Ön támaszkodhat. Kérjük, hogy mielőtt bármilyen lépést tesz, vagy attól tartózkodik, az oldalunk tartalmára hagyatkozva, minden esetben kérjen szakmai vagy szakértői tanácsot.
 
Annak ellenére, hogy minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy frissítsük az oldalunkon található információkat, nem vállalunk felelősséget, szavatosságot vagy garanciát, sem kifejezett, sem hallgatólagos módon azért, hogy az oldalunk tartalma pontos, megbízható, teljes vagy naprakész.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZON WEBOLDALAKÉRT, AMELYEKRE HIVATKOZUNK

Amennyiben oldalunk más oldalakra való hivatkozást és harmadik fél által biztosított forrásokat tartalmaz, ezen hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. Ezen hivatkozásokat nem lehet a hivatkozott weboldalakra, vagy az onnan megszerzett információkra vonatkozó hozzájárulásunkként értelmezni.
 
Nem rendelkezünk befolyással az érintett weboldalakon közölt tartalmak vagy ismeretanyagok felett.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAT NEM HAGYJUK JÓVÁ  


Jelen weboldal tartalmazhat az oldal más felhasználói által feltöltött információkat és anyagokat, ideértve a hirdetőtáblákat és chatszobákba feltöltött tartalmakat is. Ezen információk és anyagok általunk nem ellenőrzöttek, és nem jóváhagyottak. Az oldalunkon más felhasználók által kifejezett nézetek nem képviselik vállalatunk nézeteit vagy értékeit.
 
Amennyiben panaszt kíván tenni a más felhasználók által feltöltött információk vagy anyagok miatt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi lehetőségen: [sales@brother.hu].

FELELŐSSÉGÜNK AZ ÖNT ÉRT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT  


Amennyiben Ön magánszemély, illetve üzleti felhasználónk:
 
•    Nem zárjuk ki vagy korlátozzuk felelősségünket Önnel szemben, ha az jogellenesnek minősülne. Ez magában foglalja a halálesettel, illetve a vállalatunk vagy munkavállalóink, megbízottjaink vagy alvállalkozóink mulasztásából eredő személyi sérüléssel, továbbá csalással vagy csalárd megtévesztéssel kapcsolatos felelősségvállalást is.
•    A felelősség különböző típusú korlátozásai és kizárásai alkalmazandók a termékeknek az Ön részére történő szállításából eredő felelősség esetén, amelyekről Szállítási feltételeink keretén belül rendelkezünk [HIVATKOZÁS].
Amennyiben Ön üzleti felhasználó:
 
•    Kizárunk minden vélelmezett feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot, vagy egyéb olyan feltételt, amely esetlegesen vonatkozhat oldalunkra vagy annak tartalmára.
•    Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen szerződésből, károkozásból (ideértve a gondatlanságot), törvényes kötelezettség megszegéséből, vagy más módon keletkező veszteségért vagy kárért, az alábbiak alapján vagy azokkal összefüggésben:
•    oldalunk használata, illetve használatra való alkalmatlansága; vagy
•    oldalunkon megjelenő bármely tartalom felhasználása vagy azokra való támaszkodás.
•    Nem vállalunk felelősséget különösen:
•    elmaradt haszonért, értékesítésért, üzleti lehetőségért vagy bevételért;
•    üzletmenet megszakadásáért;
•    várható megtakarítások elmaradásáért;
•    üzleti lehetőség, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért; vagy
•    bármilyen közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért.
Amennyiben Ön magánszemély:
 
•    Kérjük, vegye figyelembe, hogy oldalunkat kizárólag belföldi és magánhasználatra biztosítjuk. Ön beleegyezik abba, hogy oldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja, továbbá vállalatunk nem vállal felelősséget Önnel szemben elmaradt nyereségért, üzlet tevékenységért, az üzletmenet megszakadásáért, illetve üzleti lehetőség elvesztéséért.
•    Amennyiben az általunk szolgáltatott hibás digitális tartalom kárt okoz készülékében vagy digitális tartalmában, és ezt elvárható gondosságunk és jártasságunk hiánya okozta, a sérülését megjavítjuk, illetve Önt kártalanítjuk. [Nem vállalunk azonban felelősséget olyan kárért, amelyet Ön el tudott volna kerülni, ha megfogadja ingyenesen biztosított frissítésünk alkalmazására vonatkozó javaslatunkat, illetve olyan kárért, amely abból ered, hogy Ön nem követte megfelelően a telepítésre vonatkozó utasításainkat, illetve nem tett eleget az általunk tanácsolt minimum rendszerkövetelményeknek.]

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A VÍRUSOK TERJESZTÉSÉÉRT, ÉS AZOKAT TILOS TOVÁBBÍTANIA 

Nem garantáljuk, hogy oldalunk biztonságos vagy hibáktól, illetve vírusoktól mentes.
 
Ön felel információs technológiájának, számítógépes programjainak és platformjának azon beállításáért, hogy oldalunkat elérje. Ön köteles saját vírusirtó szoftverét használni.
 
Az oldalunkat Ön nem használhatja helytelenül vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy egyéb rosszindulatú vagy technikailag káros anyagok tudatos bejuttatásának céljával. Tilos jogosulatlanul belépnie oldalunkra, a szerverre, ahol az oldalunkat tárolják, vagy az oldalunkhoz kapcsolódó más szerverre, számítógépbe vagy adatbázisba. Tilos megtámadnia oldalunkat szolgáltatásmegtagadási támadás vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás formájában. E rendelkezés megszegésével a Számítástechnikai visszaélésekről szóló 1990. évi törvénybe ütköző bűncselekményt követ el. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, amelyekkel együttműködünk az Ön személyazonosságának kiadásával. Ilyen jogsértés esetén, az oldalunk használatára vonatkozó jogosultságát azonnali hatállyal megszüntetjük.

AZ OLDALUNKHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS SZABÁLYAI  


Ön abban az esetben kapcsolódhat honlapunkhoz, ha ezt tisztességes és jogszerű módon teszi, és nem sérti jó hírnevünket vagy azt nem használja fel helytelen célból.
 
Nem létesíthet hivatkozást olyan módon, amely társulásra, jóváhagyásra vagy támogatásra utal, ha az egyébként nem létezik. Nem létesíthet kapcsolatot oldalunkkal olyan weboldalon, amely nem az Öné.
 
Oldalunkat tilos más weboldalon elhelyezni, és tilos link létrehozatala oldalunk bármely részén, kivéve a kezdőlapot.
 
Fenntartjuk a jogot, hogy a kapcsolat létesítésére vonatkozó engedélyt értesítés nélkül visszavonjuk.
 
A weboldalnak, amelyre vonatkozóan hivatkozást létesít, minden vonatkozásban meg kell felelnie a Tisztességes felhasználási szabályzatunkban [HIVATKOZÁS BESZÚRÁSA A TISZTESSÉGES FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATHOZ] rögzített, tartalomra vonatkozó szabályoknak.
 
Amennyiben a fentiektől eltérően kíván hivatkozást elhelyezni, vagy oldalunkon tartalmat felhasználni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: [E-MAIL CÍM].

MELYIK ORSZÁG JOGÁT KELL ALKALMAZNI JOGVITA ESETÉN? 

Amennyiben Ön magánszemély, kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen felhasználási feltételekre, annak tárgyára és létrehozására az Ön lakóhelye szerinti ország joga az irányadó. Ön és vállalatunk megállapodik abban, hogy [ORSZÁG] bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.
 
Amennyiben Ön üzleti vállalkozás nevében jár el, a jelen felhasználási feltételekre, azok tárgyára és létrehozására (valamint bármely, nem szerződéses jogvitákra és követelésekre) [ORSZÁG] joga az irányadó. Mindkét fél kiköti [ORSZÁG] bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

VÉDJEGYEINK BEJEGYZETT VÉDJEGYEK 

A Brother név és logó egész Európában bejegyzett védjegynek minősül. Vállalatunk jóváhagyása nélkül Ön nem használhatja fel azokat.