1. Home Brother
 2. Támogatás
 3. Garancia
 4. Brother garancia - Feltételek és kondíciók

1) Kondíciók

Garancia szolgáltatás alapkövetelménye, hogy minden karbantartási és szerviz tevékenység, a vásárolt termék Használati útmutatójában leírtaknak  megfelelően kizárólag a Brother által jóváhagyott szakszervizben végezhető. A termék megfelelő működése érdekében figyelembe kell venni a Használati útmutatóban leírtakat. Továbbiakban a termékhez mindig eredeti Brother kellékanyagot kell használni. Ellenkező esetben a garanciához való jogosultsága elveszhet. 

2) Regisztráció

A kiterjesztett garancia kizárólag a Brother Magyarország disztribútorai által forgalomba hozott termékekre érvényes. A garancia 2 évről 3 évre való díjmentes kiterjesztésért a terméket a vásárlás dátumától számolva 60 napig regisztrálhatja a következő linken.

Ez az akció a Brother önkéntes szolgáltatása, mely szolgáltatás a regisztrációhoz kapcsolódik.

3) Szolgáltatások

Regisztrációval meghosszabbítja az általános garanciát melyhez a Brother kijelöl két különböző típusú szolgáltatást a megvásárolt termék típusától függően: 

 • Helyszíni javítás/ csere
 • A szerviz kicseréli a termékhez adott általános Brother garanciát a vásárolt terméknek megfelelően. A garancia kiterjesztés tartalmazza a hibás termék helyreállítását, az általános garanciában foglaltak szerint, a helyszínen 3 évig a vásárlás dátumától. A hiba megállapítása és elhárítása kizárólag csak a regisztrált termékre vonatkozik. Határozottan kizárjuk a hibák megállapítását és javítását csatlakoztatott rendszereknél.
 • Meghibásodás esetén, az ügyfél felveszi a kapcsolatot a garancialevélen feltüntetett Brother ügyfélszolgálattal. Abban az esetben, amikor a hiba nem orvosolható az első felmérés alkalmából a Brother elindítja  a helyszíni javítást/ cserét. A Brother fenntartja magának a döntési jogát a termék javításával/ cseréjével kapcsolatosan. A kicserélt termék, alkatrészek a Brother tulajdonát képezik. 
 • Telefonos reakció azonnal kivitelezésre kerül, esetleg további egyeztetés céljából belátható időn belül. Az ügyfél tartózkodási helyétől függően időpont egyeztetés céljából városban 24 órán belül, vidéken 48 órán belül felvesszük a kapcsolatot az ügyfeleinkkel. Azonban, a Brother ezekért az értékekért nem vállal felelősséget.  
 • A helyszíni garancia csak és kizárólag abban az országban érvényes mely országban vásárolta a készüléket
 • Az ügyfél biztosítja a Brother részére a szükséges időt és lehetőséget a termék megjavításához. Abban az esetben, ha az ügyfél ezt megtagadja a Brother elállhat a garanciális szolgáltatástól. Jelen megállapodáshoz nem tartozó szolgáltatások: termék tisztítása, kellékanyagok, elhasználódás és kopó alkatrészek. Brother által jóváhagyott szakszerviz személyzete csak és kizárólag az általános garanciában foglaltak szerint végzi a javítást.

A Brother felelősséget vállal az általa megadott minőségi adatokért és előforduló meghibásodásokért. Adatvesztésből eredő károkért a Brother nem vonható felelősségre. Pénzügyi vesztesség, termeléskiesésből adódó visszatérítés igénye kizárólag a megvásárolt és regisztrált termék értékével megegyező lehet. Minden más felelősség vállalás jelen megállapodás alapján kizárva. 

 

Átvétel és visszaszállítás

  • Ez a szolgáltatás tartalmazza a termék helyszíni átvételét és visszaszállítását, melyet tartalmaz az általános Brother garancia, beleértve a termék hivatalos Brother szakszerviz által elvégzett javítást, a termék vásárlásától számított 3 évig. A hiba megállapítása és elhárítása kizárólag csak a regisztrált termékre vonatkozik. Határozottan kizárjuk a hibák megállapítását és javítását csatlakoztatott rendszereknél.
  • Meghibásodás esetén, az ügyfél felveszi a kapcsolatot a garancialevélen feltüntetett Brother ügyfélszolgálattal. Abban az esetben, amikor a hiba nem orvosolható az első felmérés alkalmával A Brother elindítja a termék helyszíni átvételét.

  • Ez a szolgáltatás térítésmentesen biztosítja ügyfeleink számára a termék helyszínről történő elszállítását egy Brother hivatalos márkaszervizbe, majd a javítás után a visszaszállítását az ügyfélhez. A hivatalos Brother márkaszervizek csak és kizárólag az általános garancia levélben foglaltak szerint végzi a javításokat. Abban az esetben, ha a termék javítása semmilyen körülmény közt nem gazdaságos, akkor a Brother a terméket új termékre cserélheti. A döntés jogát a Brother fenntartja magának. A kicserélt termék, alkatrészek a Brother tulajdonát képezik. Jelen megállapodáshoz nem tartozó szolgáltatások: kellékanyagok, elhasználódás és kopó alkatrészek, készülék tisztítása, készülék beüzemelése, szoftver telepítése, beállítása.
  • Az ügyfél biztosítja a Brother részére a szükséges időt és lehetőséget a termék megjavításához. Abban az esetben, ha az ügyfél ezt megtagadja a Brother elállhat a garanciális szolgáltatástól.

   A Brother felelősséget vállal az általa megadott minőségi adatokért és előforduló meghibásodásokért. Adat vesztésből eredő károkért a Brother nem vonható felelősségre. Pénzügyi vesztesség, termeléskiesésből adódó visszatérítés igénye kizárólag a megvásárolt és regisztrált termék értékével megegyező lehet. Minden más felelősség vállalásjelen megállapodás alapján kizárva. 

4) Kizárás

A következők nem tartoznak a garanciális szolgáltatás alá:

 • Kellékanyagok;
 • Nem a Brother által szállított szoftverek tulajdonságai és funkciói;
 • Időszakos karbantartás és javítás, normál üzemeltetés alatt elhasználódott, kopó alkatrészek cseréje;
 • Termék meghibásodása vagy nyomtatási minőségi hibák olyan kellékanyagok használata esetében melyek minőségi ellenőrzését nem a Brother végzi;
 • Termék meghibásodása nem megfelelő használatból adódóan. A terméket a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell használni;
 • Minden meghibásodás mely nem a Brother által kiadott utasításainak megfelelően lett karbantartva, használva;
 • A termék az országnak megfelelő műszaki, biztonsági vagy törvényi előírásoknak nem megfelelő telepítése és használata;
 • Nem szakszerű, szakképzés nélküli, külső beavatkozásból (nem meghatalmazott szerviz, ügyfél) származó meghibásodás;
 • Nem megfelelő csomagolásból adódó sérülés (felhívjuk szíves figyelmét az eredeti csomagolás megőrzésére további biztonságos szállítás érdekében);
 • Villámlás, víz, tűz, hiányos levegőáramlás, szellőztetés, véletlen meghibásodás, és minden egyéb káresemény mely nem tartozik a Brother ellenőrzése alá.

5) Költségek

Abban az esetben, ha javítás szükségessé válik,  Brother állja a felmerülő költségeket, mint pl.: javítási munkálatok, alkatrészek valamint a szállítást a Brother márkaszervizhez és a márkaszerviztől garancia szolgáltatás típusától függően. Brother nem vállal felelősséget és nem hozható összefüggésben az ügyfélnél esetlegesen bekövetkezett üzletmenet megszakadásából vagy adatvesztésből származó károkért.

6) Teljesítés-igazolások

A garanciális szolgáltatás csak akkor igényelhető, ha a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásra kerül. Ez a 3-éves gyártói garancia a Brother International Hungary Kft. önkéntes szolgáltatása mely a megvásárolt Brother termékre érvényes, ha azt a vásárlás napjától 60 napon belül regisztrálja a 2. bekezdésben leírtaknak megfelelően. Abban az esetben ha a termék használata során a termék hamarabb eléri a az élettartama végét, a garancia a termék élettartama végével megszűnik.

7) Átruházás

A garancia nem átruházható..

8) Általános feltételek

Ez a garancia nem érinti az ügyfél törvényben szabályozott jogait, sem az ügyfél és kereskedő között vásárlásból létrejött kétoldalú szerződést.

9) Változó jogszabályok/bírósági

Vitás esetben a felek a budapesti bíróság döntését fogadják el.

10) Módosítások és Kiegészítések

Módosítások és kiegészítések írásban 

Budapest, 2009. szeptember 30