1. Home
 2. Támogatás
 3. Garancia
 4. Warranty-Terms-and-Conditions

Brother Garancia

Feltételek és Kondíciók

1) Kondíciók

Garancia szolgáltatás alapkövetelménye, hogy minden karbantartási és szerviz tevékenység, a vásárolt termék Használati útmutatójában leírtaknak  megfelelően kizárólag a Brother által jóváhagyott szakszervizben végezhető. A termék megfelelő működése érdekében figyelembe kell venni a Használati útmutatóban leírtakat. Továbbiakban a termékhez mindig eredeti Brother kellékanyagot kell használni. Ellenkező esetben a garanciához való jogosultsága elveszhet. 

2) Regisztráció

A kiterjesztett garancia kizárólag a Brother Magyarország disztribútorai által forgalomba hozott termékekre érvényes. A garancia 2 évről 3 évre való díjmentes kiterjesztésért a terméket a vásárlás dátumától számolva 60 napig regisztrálhatja a következő linken: www.brother.hu . Ez az akció a Brother külön szolgáltatása, mely szolgáltatás a regisztrációhoz kapcsolódik.  A Brother fenntartja a jogot Brother reserves the right to selectively subsequent verification requests made devices in the extended warranty. If it is determined that the device at the time of registration did not meet the conditions of the rules Brother is entitled to refuse to provide warranty service covered by the rules, and was originally awarded extended warranty will be deemed canceled.

3) Szolgáltatások

Regisztrációval meghosszabbítja az általános garanciát melyhez a Brother kijelöl két különböző típusú szolgáltatást a megvásárolt termék típusától függően: 

 • Helyszíni javítás/ csere
 • A szerviz kicseréli a termékhez adott általános Brother garanciát a vásárolt terméknek megfelelően. A garancia kiterjesztés tartalmazza a hibás termék helyreállítását, az általános garanciában foglaltak szerint, a helyszínen 3 évig a vásárlás dátumától. A hiba megállapítása és elhárítása kizárólag csak a regisztrált termékre vonatkozik. Határozottan kizárjuk a hibák megállapítását és javítását csatlakoztatott rendszereknél.
 • Meghibásodás esetén, az ügyfél felveszi a kapcsolatot a garancialevélen feltüntetett Brother ügyfélszolgálattal. Abban az esetben, amikor a hiba nem orvosolható az első felmérés alkalmából a Brother elindítja  a helyszíni javítást/ cserét. A Brother fenntartja magának a döntési jogát a termék javításával/ cseréjével kapcsolatosan. A kicserélt termék, alkatrészek a Brother tulajdonát képezik. 
 • Telefonos reakció azonnal kivitelezésre kerül, esetleg további egyeztetés céljából belátható időn belül. Az ügyfél tartózkodási helyétől függően időpont egyeztetés céljából városban 24 órán belül, vidéken 48 órán belül felvesszük a kapcsolatot az ügyfeleinkkel. Azonban, a Brother ezekért az értékekért nem vállal felelősséget.  
 • A helyszíni garancia csak és kizárólag abban az országban érvényes mely országban vásárolta a készüléket
 • Az ügyfél biztosítja a Brother részére a szükséges időt és lehetőséget a termék megjavításához. Abban az esetben, ha az ügyfél ezt megtagadja a Brother elállhat a garanciális szolgáltatástól. Jelen megállapodáshoz nem tartozó szolgáltatások: termék tisztítása, kellékanyagok, elhasználódás és kopó alkatrészek. Brother által jóváhagyott szakszerviz személyzete csak és kizárólag az általános garanciában foglaltak szerint végzi a javítást.

A Brother felelősséget vállal az általa megadott minőségi adatokért és előforduló meghibásodásokért. Adatvesztésből eredő károkért a Brother nem vonható felelősségre. Pénzügyi vesztesség, termeléskiesésből adódó visszatérítés igénye kizárólag a megvásárolt és regisztrált termék értékével megegyező lehet. Minden más felelősség vállalás jelen megállapodás alapján kizárva. 

Services which do not fall within the scope of this Agreement are: cleaning equipment, consumables and parts that wear out under normal use. Brother authorised service personnel will perform repairs only those damages that are covered by the standard warranty Brother.

4) Kizárás

A következők nem tartoznak a garanciális szolgáltatás alá:

 • Kellékanyagok;
 • Nem a Brother által szállított szoftverek tulajdonságai és funkciói;
 • Időszakos karbantartás és javítás, normál üzemeltetés alatt elhasználódott, kopó alkatrészek cseréje;
 • Termék meghibásodása vagy nyomtatási minőségi hibák olyan kellékanyagok használata esetében melyek minőségi ellenőrzését nem a Brother végzi;
 • Termék meghibásodása nem megfelelő használatból adódóan. A terméket a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell használni;
 • Minden meghibásodás mely nem a Brother által kiadott utasításainak megfelelően lett karbantartva, használva;
 • A termék az országnak megfelelő műszaki, biztonsági vagy törvényi előírásoknak nem megfelelő telepítése és használata;
 • Nem szakszerű, szakképzés nélküli, külső beavatkozásból (nem meghatalmazott szerviz, ügyfél) származó meghibásodás;
 • Nem megfelelő csomagolásból adódó sérülés (felhívjuk szíves figyelmét az eredeti csomagolás megőrzésére további biztonságos szállítás érdekében);
 • Villámlás, víz, tűz, hiányos levegőáramlás, szellőztetés, véletlen meghibásodás, és minden egyéb káresemény mely nem tartozik a Brother ellenőrzése alá.

5) Költségek

Abban az esetben, ha javítás szükségessé válik,  Brother állja a felmerülő költségeket, mint pl.: javítási munkálatok, alkatrészek valamint a szállítást a Brother márkaszervizhez és a márkaszerviztől garancia szolgáltatás típusától függően. Brother nem vállal felelősséget és nem hozható összefüggésben az ügyfélnél esetlegesen bekövetkezett üzletmenet megszakadásából vagy adatvesztésből származó károkért.

6) Teljesítés-igazolások

A garanciális szolgáltatás csak akkor igényelhető, ha a vásárlást igazoló nyugta vagy számla bemutatásra kerül. Ez a 3-éves gyártói garancia a Brother International Hungary Kft. önkéntes szolgáltatása mely a megvásárolt Brother termékre érvényes, ha azt a vásárlás napjától 60 napon belül regisztrálja a 2. bekezdésben leírtaknak megfelelően. Abban az esetben ha a termék használata során a termék hamarabb eléri a az élettartama végét, a garancia a termék élettartama végével megszűnik.

7) Átruházás

A garancia nem átruházható..

8) Általános feltételek

Ez a garancia nem érinti az ügyfél törvényben szabályozott jogait, sem az ügyfél és kereskedő között vásárlásból létrejött kétoldalú szerződést.

9) Változó jogszabályok/bírósági

Vitás esetben a felek a budapesti bíróság döntését fogadják el.

10) Módosítások és Kiegészítések

Módosítások és kiegészítések írásban 

Budapest, 2009. szeptember 30